Het Buitenhuis is in september 2018 gestart met de Buitenklas!

Voor meisjes en jongens van 3,5/4 tot 5 jaar

De Buitenklas is een prachtige kans voor je kind om volop spel-ervaringen op te doen in een overzichtelijke kleine groep. Deze ervaringen vormen een stevige basis voor later leven en leren en kinderen leren er op zichzelf ook veel van:

Op de foto hierboven leren de kinderen bijvoorbeeld dat deze ezel zo graag geborsteld wil worden dat hij voor de andere ezels gaat staan. Dat is grappig. Ze leren ook dat ze na een tijdje niet bang meer zijn voor zo’n groot dier, omdat hij wel lief is. Deze ervaring draagt bij aan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen.

Wij merken dat een dag spelen in een natuurlijke omgeving vol zit met dit soort leer-ervaringen, toevallige ontdekkingen, creatieve oplossingen en sociale interactie. Deze sociale interactie verandert van competatief naar samenwerkend in een natuurlijke uitdagende buitenruimte. Dat is bijzonder om te merken. Op de PABO leerden we dat kleuters best competatief zijn ingesteld. Dat herkennen we ook op school, maar zodra we met ze naar buiten gaan en zorgen voor een kleine groep verandert de competitie in samenwerking en ontstaat er een spel waar de kinderen met elkaar in opgaan.

De kinderen spelen natuurlijk ook binnen en hebben de beschikking over een mooie binnenruimte. De ervaring is dat de afwisseling tussen buiten en binnen spelen fijn is.

Iedere individuele situatie is anders, neem contact op voor vragen en overleg om uw of uw kinds' persoonlijke situatie gezamenlijk te verkennen. 

brochure_thumb.jpg

Klik hier om de brochure te downloaden

De Buitenklas

Kinderen tot 5 jaar zijn nog niet leerplichtig en kunnen daarom nog een jaar gebruik maken van alle voordelen van kinderopvang.

Een kleutergroep op een kinderdagverblijf is niet gangbaar. Het idee dat alle kinderen bij het bereiken van de leeftijd van vier jaar naar school moeten, is diepgeworteld in onze samenleving. Als je naar de meeste Europese landen kijkt zijn we daar een uitzondering op.  Er zijn in vrijwel alle landen voorzieningen waarbij kinderen in kleinere groepen worden opgevangen tot 6 jaar, waarna ze op zes jarige leeftijd pas in een schoolse setting terecht komen. Dat is niet voor niets. 

Een steviger basis Wij zijn ervan overtuigd dat het voor kinderen een waardevolle bijdrage in hun ontwikkeling kan betekenen en er een steviger basis ontstaat, als ze in een overzichtelijke sociale context veel meer buiten in de natuur kunnen spelen. Niet resultaat gestuurd maar proces-gericht. We kijken naar elk kind en volgen de ontwikkeling, dagen een kind uit iets te leren en helpen daarbij. Als ze vijf jaar worden zijn ze zo veel beter onderlegd om te beginnen aan het schoolse, meer 'cognitieve' leren en het functioneren in een grote groep.

Leren is doen en beleven We zorgen dat het curriculum van groep 1 wordt behaald, maar op een heel andere manier. In de kleuterleeftijd staan beleven en handelen voorop en nog veel minder het denken en begrijpen. Waar je op school de seizoenen aandacht geeft in verhalen en knutselwerkjes, zijn de kinderen van de Buitenklas buiten om alles te zien en er midden in te spelen.

Hoe rijk is dan de leeromgeving als ze buiten zien hoe elke dag verschilt van de vorige en zelfs elk uur: Denk aan hoe anders het licht is op een regenachtige dag, of als de zon doorbreekt, hoe mooi de bladeren het licht filteren, hoe de wind de takken beweegt.

Een levendig referentiekader Volgens veel jonge kinderen waait het omdat de takken bewegen en niet andersom: 'De bomen doen dat'. Ze hebben het beleefd en ervaren, en als ze dan later leren hoe het zit begrijpen ze het door de opgedane ervaring beter. Dergelijke ervaringen blijken cruciaal voor het leren en ook voor creativiteit en het oplossen van vraagstellingen. Ze vormen namelijk een gevarieerd en levendig referentiekader.

 

"Het is prachtig om zo’n verhaal te lezen. Een goed doordachte en doorleefde Buitenklas. Toen ik 4 en 5 jaar was speelden we ook in de ‘Buitenklas’, op en om de boerderij, op de zeedijk en het buitendijkse land met sloten en greppels. We bouwden zelfs een nieuwe boerderij, waar de zoon van mijn oudste broer nu woont met zijn vrouw.

Schitterende herinneringen bewaar ik daaraan. Na mijn 6e verjaardag ging ik in april (6,5 jaar oud) naar de lagere school. Mijn moeder leerde ons de eerste beginselen van lezen en schrijven. In mijn herinnering hadden wij (bij nader inzien) een ‘voorsprong’ in logisch denken en begrijpen van allerlei dagelijkse dingen. Onze opgedane ‘bedrijfservaring’ op de boerderij heeft z’n vruchten afgeworpen. Toen en nog altijd. Het was een heerlijke tijd."

Piet

 

Uitgangspunten van de Buitenklas:

  • Aansluiten bij het unieke kind en zijn ontwikkelingsfase;

  • Krachtige leef- en leeromgeving: de unieke plek van het Buitenhuis

  • Veel ruimte voor het vrije spel en buitenspelen, actief naar bos en hei;

  • Activiteiten komen voort uit de (ideeën van) kinderen en worden ter plekke georganiseerd in projecten;

  • Geen druk op prestaties, procesgerichte benadering;

  • Kleine groep van max. 8 kinderen bij 1 begeleider; of als er alleen 4+-ers zijn max. 10.

  • De Buitenklas hanteert een programma van 3 dagen. Hiervoor is tegemoetkoming in de kosten kinderopvang gelijk aan die tot 4 jaar. 

 

De organisatie van de Buitenklas

De Buitenklas start op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 18.00 uur. 

We bieden bewust drie hele dagen, zodat er een duidelijk ritme is voor de kinderen en er niet halverwege de dag kinderen weggaan en bijkomen. 

Voor die 3 dagen kom je in aanmerking voor de toeslag kinderopvang, zoals die ook voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar geldt. Het is dus op financieel vlak een verlengd kinderopvang jaar.

Kinderen van 3,5 die er aan toe zijn en al naar het Buitenhuis gaan, kunnen al deelnemen aan de Buitenklas. 

Kinderen van het Buitenhuis die 4 jaar worden hebben voorrang, als ze een jaar 2 dagen opvang hebben gehad.

De Buitenklas biedt 45 weken ‘school’ in plaats van 40 weken, zoals op de basisschool.

(we zijn met Kerst 2 weken dicht, in mei 1 week en in de zomer 4 weken). 

Er is plaats voor ca 8 kinderen. 

Bij het bereiken van het vijfde levensjaar kunnen de kinderen met een goede basis instromen in groep 2.

 

bootje varen in het (ca 60 cm diepe) water rond het eilandje

bootje varen in het (ca 60 cm diepe) water rond het eilandje