Speel je graag buiten of wil je juist even bijtanken na schooltijd: dat kan in Het Buitenhuis allebei, en er kan nog veel meer!

In de wei kun je spelen en bloemen plukken in de zomer, in de poel kun je kikkervisjes en salamanders zien en als het heet is pootjebaden (en zwemmen) en bootjes laten varen. Er zijn twee makke geitjes waarmee je mag wandelen en die je kunt aaien, borstelen en voeren. Er kunnen tuintjes worden gemaakt met groente en bloemen, je mag meehelpen koken voor het eten als je dat leuk vindt, je kunt (voet)ballen in de boomgaard, tenten bouwen, maar ook lekker lezen, puzzelen, spelletjes spelen, tekenen, schilderen, knutselen, timmeren en als je een idee hebt om iets te doen kijken we of dat kan, maar je hoeft niks, want je hebt vrij.

Het Buitenhuis ligt enkele minuten fietsen van het dorp Schalkhaar. Je wordt door ons opgehaald uit school (de Sleutel Schalkhaar) met de elektrische bakfiets en je ouders halen je tussen 17.00 en 18.00 uur weer op bij het Buitenhuis.
Om 16.30 krijg je warm (biologisch) eten, want dan hebben de meeste kinderen al flinke honger. Je krijgt dan geen toetje, dan kun je dat thuis met je ouders nog mee-eten voor de gezelligheid.

Open:    maandag, dinsdag en donderdag middagen
Waar:     Frieswijkerweg 6 Schalkhaar
Tijd:       14.15/14.30-18.00 uur
Tarief:     €31,15 per middag incl. vervoer en maaltijd
 Studiedagen/vakantiedagen:     bij minimaal 4 kinderen per dag
    van 8.00-18.00 €83,00  (4 weken in de zomer en twee weken rond Kerst zijn we dicht.)
Groep:    max. 10 kinderen
Contact: zie het contactformulier hiernaast of bel: 06-29050064

Meenemen: in de winter een skibroek/skipak, wanten en snowboots/laarzen en in de zomer een handdoek en zwemspullen. Wij hebben zwemvesten.

BSO Visie en Praktijk

BSO Het Buitenhuis wil kinderen nadat ze uit school komen de gelegenheid geven zich uit te leven en tot rust te komen. Daarbij helpt onze grote groene buitenruimte en is de ruimte binnen ingericht als grote kinderhuiskamer. Door de kleinschaligheid kunnen kinderen zelf bepalen wanneer ze naar buiten gaan en wanneer ze iets willen drinken en eten. Er staat fruit, ze krijgen ontbijtkoek en soepstengels en rond half vijf warm eten. Ze kunnen altijd appelsap -van onze eigen biologische appels- tappen. Ze eten over het algemeen veel. De fruitschaal is leeg aan het einde van de middag.

Sommige kinderen rennen direct uit de bakfiets naar de bosjes om te spelen en komen pas later binnen voor eten en drinken. Anderen willen eerst even bijkomen en b.v. kleuren en gaan later naar buiten. Deze vrijheid ervaren ze als fijn. 

Dezelfde vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee: er zijn regels waar je je wel aan moet houden omdat het anders niet goed gaat: regels zijn bijvoorbeeld dat je niemand pijn moet doen, dat je bij ruzie naar ons toekomt en dat je nooit zelf de weg op mag of naar de poel. De kinderen begrijpen dit heel goed en houden zich er aan omdat ze de vrijheid die daar tegenover staat ervaren als kostbaar.

Om de veiligheid te waarborgen hebben we verschillende maatregelen genomen die zijn vastgelegd in een plan. Ook zorgen we ervoor dat we regelmatig bij de kinderen zijn zodat we weten hoe ze spelen en wat ze spelen.

Creativiteit, praktische vaardigheden en spel: Kinderen zijn van zichzelf creatief in hun spel, of ze nou 'goed kunnen tekenen' of niet. Creativiteit is veel meer dan knutselen. Zo vonden we bijvoorbeeld stokken in het 'Hertenbos' die ze mee wilden nemen en waar ze vervolgens mee gingen kappen door de struiken. Omdat ze geen struiken mochten kappen, maar alleen brandnetels, kapten ze die en leerden ze zichzelf hoe je moet kappen met een stok zonder je veel te branden aan de netels. Ook verbaasden ze zichzelf dat ze bij de eerste 'netelbrand' bijna moesten huilen en na een tijdje wisten dat het niet erg is en zo weer over. Zo zijn creativiteit, ervaringen in het groen en spel steeds met elkaar verbonden.

Zelfkennis en zelfvertrouwen: Naarmate zelfkennis groeit, groeit het zelfvertrouwen. Daarom geven we passende positieve feedback en bespreken we verschillen zonder waarde-oordeel. Waar we kunnen buigen we negatieve oordelen van kinderen om in een neutrale beschouwende en objectieve waarneming. Een voorbeeld bij deze volzin: A zegt van B dat hij langzaam is. Dat is zo maar B is zorgvuldig, wat echt niet gaat als je snel bent.  Dan zie je de hersens knarsen en de zelfbeelden en beelden van anderen verschuiven. Je ziet B groeien zonder dat 'snelle' A aan waarde verliest. En daar is het om te doen.

Pedagogisch doel Het pedagogisch doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot zo veel mogelijk zelfstandige- en zelfredzame  mensen met een positief zelfbeeld, met eigenheid en met voldoende vertrouwen in zichzelf, de omgeving en anderen.

Pedagogisch handelen ‘Aansluiten bij het kind’, een ‘positieve benadering’ en ‘aandacht voor belevingen’ en ‘zelfstandigheid’ zijn kernbegrippen in het pedagogisch handelen. Daarenboven streven we naar een sfeer waarin rust voorop staat, zodat onderstaande items ook de kans krijgen zich op een prettige manier en op een liefdevolle manier te ontwikkelen. 

Rust Het Buitenhuis is bewust kleinschalig, met een groep van 10 kinderen. Dat betekent niet dat de ruimte klein is, integendeel. Het Buitenhuis heeft veel ruimte. Hoe meer we ervaren wat rust brengt hoe belangrijker we het zijn gaan vinden. Kinderen die rustig zijn spelen goed.

Omgaan met intimiteit: Kinderen in de basisschool-leeftijd zijn met enige regelmaat bezig met grenzen verkennen in intimiteit, zowel fysiek als emotioneel. We zijn alert op de veiligheid van de kinderen als ze zaken uiten of doen die een ander kind als onprettig of eng kan ervaren. Om die reden stellen we ook grenzen en regels. Ze mogen bijvoorbeeld niet plassen in de struiken, dat moet op de wc. Ze mogen ook niet al hun kleren uit, wat ze soms wel willen. Zo leren we ze dat er grenzen zijn aan intimiteit.

Ziekte: Als je kind ziek wordt op de BSO worden de ouders of diens aangewezen vervangers gebeld en wordt het kind binnen een uur, of volgens afspraak, opgehaald van de BSO.

Capaciteit: Het Buitenhuis biedt opvang aan maximaal 10 kinderen in de basisschool-leeftijd op maandag, dinsdag en donderdagmiddagen. In de vakantie en bij studiedagen kunnen hele dagen geboekt worden.

Contact tussen ouders en leiding

1. kennismaking

2. overdracht halen 

3. oudergesprek op aanvraag

4. ouderavond

5. Nieuwsbrief

6. Facebook

1. Tijdens de kennismaking wordt de BSO bezichtigd en worden afspraken gemaakt rond bijzonderheden betreffende het kind en de gang van zaken in de BSO. Als alle zaken helder zijn wordt een plaatsingsovereenkomst getekend. Als deze overeenkomst binnen is bij Het Buitenhuis, is de plaatsing bevestigd.

2. Bij het ophalen worden kort bijzonderheden gemeld, waar dit nodig of wenselijk is.

3. Er is altijd een mogelijkheid een gesprek aan te vragen.

4. Er is een maal per jaar een ouderavond.

5. op gezette tijden ontvangen ouders een nieuwsbrief per mail

6. Op Facebook staan regelmatig foto's van wat we doen en ervaren

 

 

 

© het Buitenhuis 2015. Powered by Squarespace